TOP 3 INNOVATION PRIZES

NONO BOOTHINSTITUTEPROJECT TITLE
117Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)The effects of Video Tutorial Screencast SketchUp Make (VTS-SUM) in learning 3D geometry for low achievers
256Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)Psychometric properties of Marital Strength Scale instrument on line.
33Universiti Malaysia Kelantan (UMK)Aplikasi Teknologi Maklumat dalam Pendidikan Kewangan Islam